Ci anu pigliatu un figliolu – Frédéric Poggi

 CI ANU PIGLIATU UN FIGLIOLU 
  
 Ci anu pigliatu un figliolu 
 Quandi u mare era sirenu 
 Quandi u sole si pisava 
 È schjaria a terra corsa 
  
 Ci anu pigliatu un figliolu 
 È ammantatu di vilenu 
 A rena induva si svarsava 
 U so sangue, la so forza 
  
 O lu malabbiatu populu 
 Quantu pesu à lu to spinu 
 Quantu lacrime in curona 
 O lu malabbiatu populu 
 Ch’ellu senti st’assassinu 
 I versi di a mio canzona 
  
 Ci anu pigliatu un figliolu 
 Chì fighjava l’occidente 
 Tal’è un segnu di partenza 
 Tal’è un addiu à u mondu 
  
 Ci anu pigliatu un figliolu 
 Chì sunniava di sumente 
 È curava la so lenza 
 Tinutu da lu circondu 
  
 O lu malabbiatu populu 
 Quantu pesu à lu to spinu 
 Quantu lacrime in curona 
 O lu malabbiatu populu 
 ch’ellu senti st’assassinu 
 I versi di a mio canzona 
  
 Quantu pesu à lu to spinu 
 Quantu lacrime in curona 
 Quantu oddiu, quantu flagelli 
 Ch’ellu senti st’assassinu, 
 I versi di a mio canzona 
 Apreranu li purtelli 
  
 Quantu lacrime in curona 
 Quant’oddiu, quantu flagelli 
 Supurteranu le mente ? 
 I versi di a mio canzona 
 Apreranu li purtelli 
 À e luce nove d’Oriente 
  
 I versi di a mio canzona 
 Apreranu li purtelli 
 À e luce nove d’Oriente  

 ILS NOUS ONT PRIS UN FILS
  
 Ils nous ont pris un fils 
 Quand la mer était sereine
 Quand le soleil se levait 
 Éclairant la terre de Corse 
  
 Ils nous ont pris un fils 
 Et recouvert de venin 
 Le sable où se déversait 
 Son sang et sa force 
  
 Toi le peuple malheureux 
 Que de poids sur tes épaules
 Que de larmes pour couronne 
 Toi le peuple malheureux 
 Que cet assassin entende 
 Les vers de ma chanson 
  
 Ils nous ont pris un fils 
 Que regardait l’occident 
 Tel un signe de départ 
 Tel un adieu au monde 
  
 Ils nous ont pris un fils 
 Qui rêvait de semence 
 Qui soignait son lopin de terre 
 Très aimé dans sa région 
  
 Toi le peuple malheureux 
 Que de poids sur tes épaules 
 Que de larmes pour couronne 
 Toi le peuple malheureux 
 Que cet assassin entende 
 Les vers de ma chanson 
  
 Que de poids sur tes épaules 
 Que de larmes pour couronne 
 Que de haine, Que de fléaux 
 Que cet assassin l’entende, 
 Les vers de ma chanson 
 Ouvriront les fenêtres (ouvriront les esprits) 
  
 Combien de couronnes de larmes 
 Combien de haine, 
 Combien de fléaux 
 Nous faudra-t-il encore supporter 
 Les vers de ma chanson 
 Ouvriront les fenêtres (ouvriront les esprits) 
 Aux lumières nouvelles de l’Orient (à l’éveil de nos consciences) 
Ci anu pigliatu un figliolu
Ci anu pigliatu un figliolu